Welkom

Op deze website bij de `Vrouwenvereniging Ugchelen op deze pagina vind u alle informatie over de vereniging. Opgenomen zijn het bestuur, de bijeenkomsten, Wijkleidsters, contrubutie, Introduscees, Activiteiten, het programmaboekje en de samenstelling van de commissies.

Bestuur:

Voorzitter:

Bea Rigterink tel. 06 517 063 01
Molecatenlaan 105
7339 LK Ugchelen
e-mail: rigterinkbea@gmail.com

Vicevoorzitter:

Conja van den Heuvel tel. 06 117 291 73
Onstein 7
7339 BH Ugchelen
e-mail: conjavandenheuvel@live.nl

Secretaris:

Lucy Bouwhuis tel. 06 524 615 32
Hulkestein 57
7339 AW Ugchelen
e-mail: lucy.bouwhuis@gmail.com

Penningmeester:

Tonny Slijm Molecatenlaan 70 tel. 06 386 155 64
7339 LN Ugchelen
e-mail: t.slijm@hetnet.nl

Bestuurslid:

Jannie Veenstra Voorhoevestraat 56 tel. 06 509 652 29
7339 AV Ugchelen
e-mail: janeveenstra@gmail.com

Bijeenkomsten

De bijeenkomsten worden gehouden in
De Bronkerk Hoenderloseweg 10, Ugchelen.

Onze website: www.vrouwenverenigingugchelen.nl

De Vrouwenvereniging Ugchelen is opgericht 29 mei 1968.

Wijkleidsters

Jannie Hommes Vanenburg 14 tel. 06 201 456 72
Lucy Bouwhuis Hulkestein 57 tel. 06 524 615 32
Ria Buis Wijer 2 tel. 06 437 342 52
Jenny van Dam De Cloese 146 tel. 06 280 841 02
Heleen Dolleman Hoenderloseweg 73 tel. 055 533 83 44
Tonny de Haan Ugchelseweg 115A tel. 06 209 224 19
Elly Hartman Dr. Piekemalaan 40 tel. 06 297 827 47
Annie Janssen Steenbeek 46 tel. 06 135 856 83
Cilia Kampes Middachten 3 tel. 06 104 742 28
Adri Kreuger Doddendaal 6 tel. 06 523 414 34
Emmy Hulsbosch Beeklustweg 16 tel. 06 553 623 45
Anneke Terbeek Molecatenlaan 55 tel. 06 102 854 98

Contributie

Seizoen 2022 – 2023

Contributie: € 30,00 per verenigingsjaar.

€ 15,00 van 1 januari tot 1 mei.

Nieuwe leden : € 6,00 inschrijfgeld. NL06RABO0393104281 t.n.v. Vrouwenvereniging Ugchelen

Ledenbestand

Seizoen 2022 – 2023

U kunt alle wijzigingen betreffende het ledenbestand, zoals verhuizing, ander telefoonnummer, e-mailadres of het opzeggen van uw lidmaatschap, doorgeven aan uw wijkleidster.

U kunt uw lidmaatschap opzeggen vóór 1 mei.

Introducees

Introducees zijn van harte welkom.

U mag maximaal 2 introducees meenemen, uiteraard dames.
Per keer vraagt de vereniging een bijdrage van € 5,00 Exclusief koffie/thee

Activiteiten

Bowlen

Iedere woensdagochtend “Lady Bowlen” van 10.00 – 11.00 uur bij Bowlingclub “De Worp” in Deventer.
Een hele gezellige club!

De kosten zijn € 6.50 p.p. incl. kopje koffie. Heeft u ook zin om mee te doen?
Inlichtingen en opgeven kunt u bij Heleen Dolleman tel. 055-533 83 44

Wandelen

Locatie: Het Leesten
Contactpersoon: Areke van Dam tel. 06 234 727 37

Koffiedrinken

Locatie: ‘t Koffiehuus Contactpersoon:
Conja van den Heuvel tel. 06 117 291 73

Tuinenbezoek

Elk jaar worden 2 of 3 tuinen bezocht.
Contactpersoon: Suze Grootelaar tel. 06 231 752 57

Breien en haken

Elke 1ste dinsdag van de maand.
We breien/haken voor Moldavië

De data en verdere informatie betreft de activiteiten kunt u lezen in de Nieuwsbrief en op de website.

 

Programmaboekje

Redactie:          Bea Rigterink               rigterinkbea@gmail.com
Jannie Veenstra           janeveenstra@gmail.com

Samenstelling commissies

Kerstcommissie

Catrien Boomgaard      De Veste 4

 

055 – 541 13 29

Ieneke Duthler              Karhulstraat 70 055 – 541 28 76
Conja van den Heuvel Onstein 7 055 – 533 80 72
Marietje Tiedink           Grunsvoort 16 055 – 541 90 69

Reiscommissie

Heleen Dolleman          Hoenderloseweg 73

 

055 – 533 83 44

Adri Kreuger                 Doddendaal 6 055 – 533 71 76
Liesbeth Lankhuizen    Essenburg 23 055 – 542 46 19
Henny Moerman           Nijenbeek 77 055 – 533 74 55

 

Programmaredactiecommissie

 
Lizette de Koff De Cloese 158 055 – 542 29 51
Maria Muselaers Marten Orgeslaan 34 055 – 541 90 75
Bea Rigterink Molecatenlaan 105 055 – 533 37 18
Lotty Roders De Cloese 210 055 – 541 24 61
Jannie Veenstra Voorhoevestraat 56 06 – 509 652 29

Fietscommissie

Gerda van Asselt

 

Muntersdonk 18

 

055 – 533 85 29

Evelien Geurts Koudhoornlaan 7 06 – 408 451 99
Annie Janssen Steenbeek 46 055 – 843 27 57
Cilia Kampes Middachten 3 055 – 541 98 59

Doecommissie

Marijke Kuper

 

Veldekster 53

 

055 – 522 38 77

Maria Muselaers Marten Orgeslaan 34 055 – 541 90 75
Willy Nieuwenhuis Bogaardslaan 63 06 – 833 635 73
Sieta van der Wagen Onstein 32 055 – 542 25 16
Ria Luimes Brouwersmolenweg 406a 06 – 430 203 59
Skip to content